Wie zijn wij?

Roelof Bus en zijn vrouw Klara Bus hebben in 1999 Stichting Immanuël opgezet. Roelof en Klara hebben altijd het verlangen gehad om mensen te helpen, zo deden ze voor het zendingswerk aan pleegopvang.

Ze werkten in landen als India, China, Australië en landen in Oost-Europa.

In de periode 2008-2013 hebben zij ervoor gekozen om te gaan wonen en werken in Roemenië en zich daarbij in te zetten voor projecten, onderwijs en hulpverlening. Daarvoor hielpen ze mensen in India, China en een aantal andere landen. Sinds 2017 is ook Kenia daarbij gekomen. Roelof en Klara hadden hun huis in Nederland opgezegd en woonden voor een periode in Nairobi (Kenia) en werkten in de sloppenwijk Kibera. Zij hebben daar een daycare centrum voor jonge kinderen opgezet waardoor de moeders kunnen werken om zodoende te proberen de spiraal van armoede te doorbreken. Daarnaast is de stichting een school in de sloppenwijk, met ongeveer 300 kinderen, gaan ondersteunen. De kinderen ontvangen nu dagelijks een warme maaltijd. Ook zijn de klaslokalen vernieuwd en voor een deel ook de schoolmeubelen en uniformen.

In 2021 hebben Roelof en Klara hun taak als directeursechtpaar overgedragen aan Herman en Yvonne van Dijken. 

Herman en Yvonne zijn, net als Roelof en Klara waren, gemotiveerd om het woord van God te verkondigen en de medemens in nood te helpen.