Wie zijn wij?

Herman en Yvonne hebben een aantal jaren een bediening gehad in Namibië (Afrika). Daar hebben ze leiding gegeven aan een kindertehuis met 93 kinderen en 17 personeelsleden in de sloppenwijk Katatura in de hoofdstad Windhoek. In deze periode is hun leven, door de ervaringen die ze opdeden, zo veranderd dat ze God en mensen nog meer willen dienen, waar God ze ook maar naar toe brengt.

In 2015 heeft God hen teruggeroepen naar Nederland, nog niet wetende waarom of waarvoor. In datzelfde jaar is Herman in contact gekomen met Stichting Immanuel en in 2016 was de eerste zendingsreis met de stichting. Dat was een reis waarin toiletten geplaatst werden en het evangelie gebracht werd aan de Roma bevolking in Roemenië. Hierna volgende nog vier reizen naar Roemenië.

In 2018 is Herman lid geworden van het bestuur van de stichting.

Sinds 2022 zijn Herman en Yvonne de visionairs van de stichting en werken nauw samen met het bestuur. Ze hebben, net als het bestuur, een passie voor God en mensen.

Herman en Yvonne en het bestuur werken allen op vrijwilligers basis.