We-Plus Project

Gods liefde aan jongeren vertellen!                                                            

Oekraïne kent een hoge werkloosheid waarbij naar schatting 35% van de bevolking onder de armoede grens leeft. De armste streken zijn de landbouwgebieden in het westen van Oekraïne. De armoede gaat vaak gepaard met een fragile thuissituatie en zorgt voor een uitzichtloze toekomst.

Stichting Immanuël wil met het WE-Plus project jongeren in het westen van Oekraïne weer hoop en toekomst geven. WE-Plus betekent ‘wij samen plus God’. Dit betekent dat we onze activiteiten altijd samen met God uitvoeren. Hij is onze basis voor een goede toekomst en dit willen we de jongeren meegeven. Dit doen we door Gods liefde aan hun bekend te maken zodat hun leegte wordt opgevuld met de rust, warmte en liefde van God. We hopen dat de jongeren vanuit deze basis Gods plan voor hun leven mogen ontdekken zodat ze een zinvolle toekomst tegemoet gaan.

Met WE-Plus richten we ons op drie onderdelen:

  1. Jongerenkerk: organiseren van aansprekende diensten speciaal voor jongeren
  2. Organiseren van huiskringen en Bijbelstudies
  3. Verstrekken van Bijbels en evangelisatiemateriaal

In 2014 hebben we 200 jongeren bereikt om Gods liefde bekend te maken. 80 jongeren namen actief deel aan een huiskring of bijbelstudiegroep.

Doelstelling
In 2016 willen we met WE-Plus 300 jongeren in Lutzk, Oekraïne bereiken met het evangelie van God. We streven ernaar om 120 jongeren actief deel te laten nemen aan een huiskring of bijbelstudiegroep. De kosten van het volledige We-Plus project in Oekraïne bedraagt € 15.000 in 2015. Met € 15 kunt u een jongere helpen aan een bijbel en bijbelstudiemateriaal. Doet u mee? Maak uw steun over op NL73RABO0320751163 ovv ‘WE Plus’.

Stichting Immanuël
Stichting Immanuël wil het evangelie van Jezus Christus bekend maken in woord en daad, in eigen dorp en land tot wereldwijd. Dit doen wij sinds 1999 waarbij de focus van ons werk ligt op Roemenië en Oekraïne. We willen mensen helpen door ons te richten op de verschillende behoeften van de mens (geestelijk, lichamelijk en materieel). Dit komt tot uiting in onze focus op 3 pijlers: Evangelisatie, Hulpverlening en Ontwikkeling.