Beleidsplan Stichting Immanuel 2020

 1. Inleiding

De hoofddoelstelling van Stichting Immanuël is het evangelie van Jezus Christus bekend te maken. In woord en daad willen wij hieraan gestalte geven. De focus van het werk richt zich op Roemenië, Oekraïne en Kenia.

Dit zijn de 3 strategische doelen of pijlers van stichting Immanuel:

 1. Evangelisatie (Gaat dan heen; Math. 28). Geestelijk en pastoraal werk gebeurt in de persoonlijke gesprekken en in de wekelijkse studiegroepen, maar is uitgebreid met trainingen en studies.
 2. Hulpverlening (Wezen en weduwen bezoeken; Jak. 1 en 2). Humanitair werk zal onverminderd doorgaan maar zich meer richten op noodsituaties.
 3. Ontwikkeling (Hoopvolle toekomst geven; Jeremia 29:11). Door middel van een proces van opbouw en vorming.

Graag willen we de mensen meer leren om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. bovendien staat voorop dat zij zelf eerstverantwoordelijk zijn voor hun leven en de ontwikkeling daarvan. Dit is een weg van lange adem, maar erg belangrijk. We hebben gezien dat renovatieprojecten waar de lokale bevolking zelf meehielp, hun een gevoel van eigenwaarde gaf. Dat is kostbaar en maakt onderdeel uit van de hoopvolle toekomst.

 1. Hoe gaan we te werk?

We zijn structureel bezig om de organisatie zowel te continueren als te versterken. Door het bedenken en opzetten van projecten willen we bijdragen aan de ontwikkeling van de doelgroep. Van belang bij de uitvoering is ook samenwerking met andere partners, we blijven daarom ook investeren in netwerkstructuren en werken samen met andere partners.

 • Projecten: beogen het op gang brengen dat mensen (de doelgroep) zelfvoorzienend worden. Dat wil zeggen, we helpen hen in afnemende mate in de eerste levensbehoeften, door onder meer voedsel, medicijnen, kleding. Dit wordt afgebouwd. Vervolgens trachten wij hen aan eigen inkomsten te helpen. Voor de kinderen willen we in elk geval lager onderwijs aanbieden, mocht de overheid daarin niet voorzien. Op die manier leren we hen een eigen bestaan op te bouwen.
 • Verder bouwen we aan netwerkstructuren en werken we samen met kerken, lokaal en regionaal. Daarmee wordt het draagvlak en de betrokkenheid breder naar de doelgroep.
  We zijn interkerkelijk en dat betekent dat we ondersteuning genieten van diverse verschillende kerken.

Bij onze activiteiten richten wij ons vooral op de jonge generatie. Kwetsbaar als ze zijn, vormen zij een belangrijke doelgroep. Zij zijn de volgende generatie waarin wij investeren.

Deze activiteiten worden slechts mede mogelijk gemaakt door de betrokkenheid en ondersteuning (gebeden en financiële giften) van onze achterban, en de  inzet van vrijwilligers.

PR en communicatie
Wij willen (blijven) investeren in een uitgebreid netwerk binnen de kerken, bedrijfsleven en particulieren in Nederland. Dat dient als support van het zendingswerk wat onder meer in Roemenië gebeurt.
Door middel van een digitale nieuwsbrief, het aanschrijven van kerken, presentaties, communicatie met de achterban en zendingsbeurzen willen wij de noodzaak om hulp te bieden, onder de aandacht brengen.
Daarnaast organiseren wij groepsreizen.

Organisatie van de stichting
Wij geloven in teamwork! Wij geloven dat ieder mens uniek is voor de Heere Jezus. En dat wij allen gaven en talenten hebben ontvangen die we als team kunnen inzetten. Wij werken met een team vrijwilligers uit diverse kerkelijke achtergrond, zowel in Nederland als in het buitenland.

De algehele leiding van Stichting Immanuël berust bij Herman en Yvonne van Dijken, waarbij Herman formeel directeur van Stichting Immanuël is.

De stichting heeft een voltallig bestuur, met 3 bestuursleden waarmee alle bestuursfuncties ingevuld zijn.

 1. Inkomsten

De inkomsten bestaan uit de volgende vier onderdelen:

Giften, kringloop, kleding, collectes/presentaties.

Giften: er komen giften binnen voor algemene doelen en specifiek voor de ondersteuning van werkers en kindertehuizen in Roemenië. De algemene giftenstroom is in 2 jaar tijd substantieel teruggelopen en vormt voor het bestuur en directie een extra aandachtspunt om de neergaande lijn te keren.

Collectes / presentaties: deze inkomstenstroom dient nog verder te worden ontwikkeld.

 1. Operationele Doelen:

a) Roemenië:
Wij beschikken over contactpersonen die anderen aansturen. Verspreid over 14 dorpen helpen wij veel mensen. Velen hebben de Heere Jezus aangenomen!

In het oosten in de plaats en provincie Vaslui helpen wij onder leiding van Nelu en Coca Profire veertien dorpen en de plaats Vaslui. Wij ondersteunen hen in het geven van onderwijs, renovatie van huizen en het sturen van hulpgoederen. Zij konden met de kerst 200 families een mooi kerstpakket overhandigen dankzij de acties in Nederland. Verder hebben wij hier 800 schoenendozen kunnen brengen met dank aan Action4kids. Vooral in het dorp Racovita is een mooi werk begonnen. (Zie website verslag)

Daarnaast ondersteunen we twee kindertehuizen.

b) Oekraine:
Lutsk: stimuleren van gemeentewerk d.m.v. evangelisatieacties, kinderwerk.

We ondersteunen in het noordwesten projecten in de plaats Lutsk. Onder leiding van Sergey en Iryna wordt er hulp geboden aan kansarme tieners, daklozen en verslaafde jongeren. Hieruit is een kerk ontstaan met de naam WE-PLUS wat betekent: ‘wij, plus de hulp en de kracht van Jezus’. Het is een dynamische kerk en ook de groep die hieruit is ontstaan is gepassioneerd en helpt een kindertehuis, dat men wekelijks bezoekt, seniorenhuizen en ziekenhuizen.

c) Kenia:
Vanaf september 2017 woonden en werkten Roelof en Klara Bus in de sloppenwijk Kibera in Kenia. In 2018 zijn ze weer teruggekomen naar Nederland en helpen ze vanuit Nederland. Zij helpen daar bij de realisatie van een crèche waardoor arme alleenstaande moeders de mogelijkheid hebben iets bij te verdienen. Verder helpen wij in dezelfde wijk een school van 220 leerlingen, knappen lokalen op en voorzien de kleuters van een dagelijks warme maaltijd. We zijn dankbaar dat een groep enthousiaste mensen in oktober naar Kenia is gegaan en samen met de lokale bevolking renovatie hebben gedaan aan de school. Daarnaast geven wij onderwijs en preventie aan volwassenen.