Stichting Immanuël

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Immanuël is het evangelie van Jezus Christus bekend maken door er te zijn voor onze naasten. Onze drijfveer is wat God ons opdraagt in Jesaja 58:7 (HSV met enkele toevoegingen):

Ik wil “dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt en de ontheemde (en hulpeloze en arme) een thuis biedt, dat als u een naakte ziet (of iemand die het koud heeft), u hem kleedt en dat u zich voor eigen vlees en bloed (familieleden die hulp nodig hebben) niet verbergt.”

Ons hart gaat vooral uit naar de zwakkeren in de maatschappij: armen, verslaafden, ouderen, weeskinderen en kinderen. Dit zijn overal in de wereld de meest kwetsbare mensen. In de landen waar wij werken zijn hun omstandigheden vaak erger dan in Nederland doordat de sociale draagkracht om naar deze groepen om te zien vaak armzalig is. Door uit te reiken naar deze mensen kunnen we ze bereiken met het evangelie en ook met goederen die ze dagelijks nodig hebben.

Zo willen we in woord en daad gestalte geven aan onze opdracht. Daarbij werken we met veel vrijwilligers, met verschillende kerkelijke achtergronden. Ook worden we geholpen door verschillende vluchtelingen uit Oekraïne die ons helpen met het inzamelen en sorteren van goederen voor o.a. Oekraïne. Essentieel is bovenal de ondersteuning van ons werk door het gebed van veel mensen.

IMMANUËL d.w.z. GOD IS MET ONS.