Stichting Immanuël

Doelstelling
De doelstelling van Stichting Immanuël is het evangelie van Jezus Christus bekend te maken en er voor onze naaste zijn. In woord en daad willen we hieraan gestalte geven. We werken met een grote groep vrijwilligers en worden door velen ondersteund zowel met financiën als met gebed. In de afgelopen 20 jaar hebben we in zeker 10 landen hulp mogen verlenen, b.v. in Roemenië, Hongarije, Oekraïne, Moldavië, India en Kenia. Ook hebben we mensen in ons eigen land mogen ondersteunen.

Het vorige directeurs-echtpaar, Roelof en Klara Bus, heeft in het verleden een aantal jaren in Roemenië gewoond om zo het werk onder de lokale bevolking goed op te starten. 
Met name kinderen, kwetsbaar als ze zijn, vormen een belangrijke doelgroep. Zij zullen de volgende generatie vertegenwoordigen. Ook ouderen en gehandicapten hebben het in veel landen erg moeilijk. Voor hen hebben we daarom ook speciaal aandacht. Dit is een plaats waar we ook mensen met het Evangelie kunnen bereiken en hun aan goederen kunnen helpen. Jaarlijks organiseren we reizen naar Roemenië en af en toe naar Oekraïne. Daar bezoeken we de projecten die we ondersteunen en bekijken de situatie in de sponsorgezinnen. Verder helpen we de mensen in woord en daad. Stichting Immanuël is lid van Missie Nederland.

IMMANUËL d.w.z. GOD IS MET ONS.