Noodhulp

Omdat het nodig is!

OEKRAÏNE!

Op dit moment gaat al onze aandacht uit naar Oekraïne. We zamelen goederen in en verzorgen transport naar Oekraïne om hen die alles kwijt zijn geraakt door de oorlog te ondersteunen. Uw hulp is nog steeds hard nodig! Vooral voedsel is welkom. Bekijk de video door hier te klikken!

EN VERDER ….

Wereldwijd leven veel kinderen in sloppenwijken, waaronder 3 miljoen in Oost-Afrika. Zonder gerichte zorg en stimulatie missen deze kinderen in hun jonge jaren belangrijke fases in hun leven en ontwikkeling. Daardoor komen ze in een spiraal van armoede en geestelijke en fysieke achterstand terecht.

Laten we daar wat aan doen. Het is mogelijk. Laten we daarbij niet naar het ontzagwekkende aantal kinderen kijken dat in armoede leeft, maar naar hen die we daaruit kunnen helpen.