Noodhulp

Omdat het nodig is!

Wereldwijd leven veel kinderen in sloppenwijken, waaronder 3 miljoen in Oost-Afrika. Zonder gerichte zorg en stimulatie missen deze kinderen in hun jonge jaren belangrijke fases in hun leven en ontwikkeling. Daardoor komen ze in een spiraal van armoede en geestelijke en fysieke achterstand terecht.

Laten we daar wat aan doen. Het is mogelijk. Laten we daarbij niet naar het ontzagwekkende aantal kinderen kijken dat in armoede leeft, maar naar hen die we daaruit kunnen helpen.