Hulpverlening

Stichting Immanuël helpt mensen in Kenia, Roemenië en Oekraïne die zichzelf niet meer kunnen voorzien van de dagelijkse levensbehoeften. Dit doen we door het verstrekken van noodhulp pakketten met basisvoedsel maar ook door het verstrekken van kleding en medicijnen. We sturen jaarlijks ongeveer 5 vrachtwagens naar projecten met daarin groenten, levensmiddelen en kleding. Naast het verlenen van deze hulp kijken we altijd hoe we hun situatie kunnen veranderen zodat men uiteindelijk weer zelfredzaam wordt.