Gebed

Gebed is de motor van ons werk. Veel mensen bidden regelmatig voor ons werk en de mensen in Kenia, Roemenië en Oekraïne. Wij voelen ons daardoor gedragen en kunnen niet zonder deze gebeden. Wilt u ook bidden voor de werkzaamheden en de mensen in deze landen of ziet u kans om een gebedsgroep op te richten in uw woonplaats?