ANBI

Stichting Immanuël is door de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) met kenmerk: 8086.47.866, met de volgende gegevens:

De naam van de instelling
Stichting Immanuël

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
8086.47.866

Postadres
Secretariaat : Oosterstraat 24, 9771 AS Sauwerd

Doelstelling
De hoofddoelstelling van Stichting Immanuël is het evangelie van Jezus Christus te verspreiden. In woord en daad willen wij hieraan gestalte geven.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Dit zijn de 3 strategische doelen of pijlers van stichting Immanuël:
1. Evangelisatie (Gaat dan heen, Math. 28). Geestelijk en pastoraal werk gebeurt in de persoonlijke gesprekken.
2. Hulpverlening (Wezen en weduwen bezoeken, Jak. 1 en 2). Humanitair werk zal onverkort doorgaan, maar zich meer richten op noodsituaties.
3. Ontwikkeling (Hoopvolle toekomst geven, Jeremia 29:11) door middel van een proces van opbouw en vorming.

Functie van de bestuurders
Voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid

Bestuurssamenstelling
Voorzitter : Dhr. G. Veening
Secretaris : Dhr. G. J. Bakker
Penningmeester : Dhr. G. Hooikammer

Beloningsbeleid
De activiteiten en werkzaamheden binnen de stichting worden voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers die zich belangeloos inzetten, zonder hiervoor een beloning te ontvangen.
Bestuursleden werken onbezoldigd en zonder enige vergoeding voor de stichting.
Reiskosten zijn op aanvraag (via een declaratieformulier) te declareren, conform fiscale regelgeving.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Roemenië:
We verlenen structurele hulp aan twee kindertehuizen: Tulip en Casa Ioana. Deze hulp bestond voornamelijk uit het sturen van materialen en groepen.
Verder investeren we in onderwijs, preventie en het trainen van jeugdwerkers.
Vanuit een revolving fund hebben we een aantal mensen geholpen inkomsten te verwerven.
Directe hulpverlening d.m.v. het verstrekken van hulpgoederen hebben we afgebouwd en we trachten de mensen minder afhankelijk te maken. Directe noodhulp blijven we geven door het verstrekken van voedsel en medicijnen. Met succes zijn we gestart met een vrouwenprogramma en het investeren in jeugd en tieners.
De samenwerking met kerken in de doelgebieden liep goed net zoals de relatie met kerken en bedrijven in Nederland.
Carpenters in Action, een groep handige vrijwilligers, heeft in Roemenië in de afgelopen jaren in totaal 26 toilethuisjes geplaatst bij mensen die geen toilet hadden of een toilet hadden dat helemaal vergaan was. Ook is een woning gebouwd voor een gezin dat hun woning verloren had door brand en zijn diverse kleine (timmer)werkzaamheden verricht waar onderhoud van een woning nodig was.

Oekraïne:
Lutsk. In deze regio werken wij nauw samen met de lokale kerken. Wij ondersteunen en stimuleren het gemeentewerk d.m.v. evangelisatieacties, kinderwerk en coaching. Daarnaast ondersteunen wij op beperkte schaal de opvang van daklozen en verslaafden door het sturen van hulpgoederen.

Kenia:
Roelof en Klara hadden hun huis in Nederland opgezegd en hebben voor een periode gewoond en gewerkt in Nairobi (Kenia), in de sloppenwijk Kibera. Zij hebben daar een daycare centrum voor jonge kinderen opgezet waardoor de moeders kunnen werken om zodoende te proberen de spiraal van armoede te doorbreken.
Wij helpen nu een school van ongeveer 300 kinderen in deze sloppenwijk. We hebben de klaslokalen, een deel van de schoolmeubelen en de uniformen vernieuwd. Daarnaast ondersteunen we school zodat de leerlingen nu dagelijks een warme maaltijd ontvangen. 

Financiële verantwoording
Het financiële jaarverslag wordt opgemaakt door Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op basis van de gevoerde administratie.
Voor een van deze verslagen klikt u hieronder.

Klik hier voor het jaarverslag 2022
Klik hier voor het jaarverslag 2021
Klik hier voor het jaarverslag 2020
Klik hier voor het jaarverslag 2019
Klik hier voor het jaarverslag 2018
Klik hier voor het jaarverslag 2016/2017